Menu

Zelf actief in de wijk

De Wijkraad is er voor en door de bewoners van de Schilderswijk!

De Wijkraad zet zich in voor een goede leefbaarheid in de wijk en kan daarbij niet zonder de input van de wijkbewoners.

Onze wijk is een zeer actieve wijk. Er zijn veel initiatieven, op allerlei gebied. Ben je zelf actief, ben je op zoek naar mede-wijkbewoners om samen een idee uit te werken, heb je advies of ondersteuning nodig? Neem contact op via secretariaat@schilderswijkgroningen.nl! De Wijkraad wil bewoners graag met elkaar, of met instanties, zoals de gemeente, in contact brengen.

Daarnaast is het mogelijk een financiële ondersteuning te krijgen voor wijkactiviteiten die de leefbaarheid bevorderen. Ook kunnen we zorgen voor (vergader)ruimte. Binnen de Schilderswijk zijn er 3 buurtlokalen. Zij zijn te huur voor zeer schappelijke tarieven.

Publiciteit

Je kunt jouw actie/initiatief onder de aandacht brengen. Via deze website, via onze Facebookpagina, via de WIS schermen of via de Wijkkrant. Er verschijnen minimaal 3 wijkkranten per jaar. Neem contact met ons op als je een leuk idee hebt.

Doe iets in je wijk

Wil je iets in jouw wijk doen, neem contact op met de Wijkraad. We kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen en faciliteren en kunnen je wellicht in contact brengen met anderen om ervaringen uit te wisselen. Ook is het mogelijk subsidie te krijgen voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.

Word bestuurslid

Ook kan het bestuur zelf altijd (extra) hulp gebruiken en zijn nieuwe bestuursleden welkom. Je bent dan direct betrokken bij het wel en wee in de wijk en leert deze goed kennen. Je komt in contact met mede-wijkbewoners. Je draagt een steentje bij aan de leefbaarheid in de wijk.