Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg
  • Slider_07.jpg
  • Slider_08_Kostverloren.JPG
  • Slider_09.jpg
Text Size

Colofon Wijkkrant

wijkkrant

De wijkkrant Schilderswijk wordt gemaakt voor en door de bewoners van de wijk Kostverloren en Schilderbuurt. De redactie van de wijkkrant en de website vraagt de buurtbewoners van de wijk Kostverloren en Schildersbuurt om leuke tips, suggesties en andere wetenswaardigheden te melden aan de redactie. Ook zijn wij zeer geïnteresseerd in oude foto's van de wijk en historische informatie.

Wij scannen geschikte foto's in dus ook oude zwart wit foto's kunnen op de site geplaatst worden. Aan ons geleende foto's worden natuurlijk weer geretourneerd. Hebt u vragen of materiaal voor de wijkkrant mail dan naar: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl t.a.v. Grietje Scholtens - hoofdredacteur of Joop Dollekamp - eindredacteur. 

Kopij inleveren

De wijkkrant komt 4 x per jaar uit. De planning is in Maart, Juni, Oktober en December. De deadlines hiervoor zijn respectievelijk 15 Februari, 15 Mei, 15 September en 15 November. De planning wordt echter niet altijd gehaald. Wil je de deadline exact weten, mail dan naar: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl