Menu

Wie zijn wij?

Een Wijkraad is een orgaan vanuit de wijk voor de wijkbewoners. De Wijkraad Schilderswijk bestaat uit een groep bewoners die actief zijn in de wijk. Zij participeren in werkgroepen binnen de wijk en in werkgroepen die geïnitieerd zijn door de gemeente. Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten.
Belangrijk onderdeel hiervan is de informatievoorziening aan de wijkbewoners. Dat doen we via de website, via de Wijkkrant, via Facebook, via de WIS schermen bij de Spar in Kostverloren en bij Benny's in de Herman Colleniusstraat en via flyers.

Verder praten we mee bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen. Gevraagd en ongevraagd adviseren we B&W over zaken die de wijk aangaan. We volgen en leveren inbreng bij commissie- en raadsvergaderingen. We ondersteunen bewoners bij projecten die met de leefbaarheid te maken hebben. We werken samen met wijkpartners en bewonersgroepen in de wijk met het doel een fijne woon-/leefomgeving te creëren.

Het bestuur van de Wijkraad bestaat uit wijkbewoners van zowel Kostverloren als de Schildersbuurt. De bestuursleden wonen in de wijk.

Bestuurssamenstelling

 

Harmen Gelling, voorzitter@schilderswijkgroningen.nl

voorzitter, InterWonen project

Liesbeth Klunder, secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

secretaris

Hein Pronk, pronk.hvoslef@gmail.com

penningmeester, wijkbeheer, buurtlokaal

Channa Ensink - Hemsteede, c_hemsteede@hotmail.com

lid

Rudy Heddema, jheddema@home.nl

lid, wijkbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn actief voor de Wijkraad:

Martin van Koldam, martin@vankoldam.com

redacteur wijkkrant

Tjaaktje van der Wijk, tjaaktjevanderwijk@ziggo.nl

notulist, beheer Facebook en website

 

beheer WIS schermen, beheer Facebook en website, beheer Rembrandt Caemer en Kostverlorenkwartier