Menu

Wie zijn wij?

Een Wijkraad is een orgaan vanuit de wijk voor de wijkbewoners. De Wijkraad Schilderswijk bestaat uit een groep bewoners die actief zijn in de wijk. Zij participeren in werkgroepen binnen de wijk en in werkgroepen die geïnitieerd zijn door de gemeente. Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten.
Belangrijk onderdeel hiervan is de informatievoorziening aan de wijkbewoners. Dat doen we via de website, via de Wijkkrant, via Facebook, via de WIS schermen bij de Spar in Kostverloren en bij Benny's in de Herman Colleniusstraat en via flyers.

Verder praten we mee bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen. Gevraagd en ongevraagd adviseren we B&W over zaken die de wijk aangaan. We volgen en leveren inbreng bij commissie- en raadsvergaderingen. We ondersteunen bewoners bij projecten die met de leefbaarheid te maken hebben. We werken samen met wijkpartners en bewonersgroepen in de wijk met het doel een fijne woon-/leefomgeving te creëren.

Het bestuur van de Wijkraad bestaat uit wijkbewoners van zowel Kostverloren als de Schildersbuurt. De bestuursleden wonen in de wijk.

Voorzitter                                        Harmen Gelling                                       voorzitter@schilderswijkgroningen.nl

Secretaris                                        Channa Ensink-Hemsteede                  secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Penningmeester                            Hein Pronk                                               secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Lid                                                    Sjoerd Duim                                             secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Lid                                                    Jacob Bolhuis                                           secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Lid                                                    Theo Roelfsema                                      secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Daarnaast zijn actief voor de wijk:

redacteur wijkkrant                      Martin van Koldam                                 martin@vankoldam.com

beheer WIS schermen,                                                                                                                                                                                                              facebook, Rembrandt Caemer                                                                                                                                                                                                           en Kostverlorenkwartier              Eddy Buwalda                                        secretariaat@schilderswijkgroningen.nl