Menu

850;478;a0705b15f84fbf5900b918cbfb7d4177ddb7df7c850;478;99cac1dc8bdcb26b8fe30152a8b5f015b04880db850;478;c58eb2dddd8327343d02b8ab7c9628efaa9ad983850;478;e4ea5676016deaf558e1127229f13499069da6c2850;478;49d98bfb2b3eafa2e427d2d911c4d637d8780bff

Wijk-Wethouder Carine Bloemhoff

De komst van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders heeft als gevolg dat de Schilderswijk afscheid heeft genomen van Roeland van der Schaaf als wijkwethouder. Bij de taakverdeling zijn de Oude Wijken toebedeeld aan wethouder Carine Bloemhoff. Zij is nieuw in het college, maar kent de gemeentepolitiek al negen jaar als PvdA-raadslid. Sinds 2014 was zij fractievoorzitter. Daarnaast was zij senior adviseur bij Pro Facto, een adviesbureau voor lagere overheden.  

Nieuws

Wijkkrant

De Wijkkrant van april 2019 is uit.

Een greep uit de inhoud:

De drie Schilderskwartieren hebben een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de verhuurdersvergunning. De vergunning wordt ingezet om wangedrag te bestrijden. Verhuurders van appartementen aan studenten moeten sinds 1 januari jl. beschikken over zo’n vergunning.

 

De Huurdersvereniging in Kostverloren verbreedt zich tot bewonersvereniging. Ook eigenaren van koopwoningen kunnen lid worden van de buurtorganisatie, die zich inzet voor een goed woonklimaat. Het ontbreekt niet aan plannen. Woningcorporatie Nijestee zet vooral in op duurzaamheid en vergroening, zo blijkt uit een overzicht in de wijkkrant.

 

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk plaatst in mei en oktober bij 19 adressen in totaal 62 ‘Stolpersteine’ om de herinnering te bewaren aan in de oorlogsjaren weggevoerde en omgebrachte wijkbewoners. Een probleem waar de stichting tegenaan loopt is dat sommige adressen moeilijk te traceren zijn, omdat huisnummers zijn veranderd of huizen zijn verdwenen. Dit speelt vooral aan de Aweg, het Hoendiep en de Friesestraatweg. 

 

Ook de Schildersbuurt vergrijst. Veel ouderen, die nu in grote huizen met meerdere verdiepingen wonen, zouden wel kleiner en gemakkelijker willen wonen, als ze hun geliefde Schildersbuurt maar niet uit hoeven. Maar het aanbod van seniorenwoningen in de buurt is nihil. Een groep wijkbewoners heeft nu de koppen bij elkaar gestoken om oplossingen te zoeken. Ook woningaanpassingen zijn daarbij een optie.

 

Vertegenwoordigers van de drie Schilderskwartieren voeren overleg met de gemeente Groningen over de aanpak van het fietsen op de stoep. Na een paar gesprekrondes is een ding wel duidelijk: aan elke oplossing kleeft wel een bezwaar.

 

Gluren bij de Buren op 14 april. Het programma staat in de wijkkrant. "Komt allen".

 

Jaarverslagen 2018

De jaarverslag 2018 van de Wijkraad Schilderwijk en Kostverloren zijn uit. Deze zijn binnenkort beschikbaar.

 

 

Running dinner

Running Dinner: zo kan het ook.

Het is inmiddels al een aardige traditie geworden: het jaarlijkse running dinner van ‘Huize een Trap Te Ver’ (HTTV) met de bewoners van de huizen tegenover hun aan de Kraneweg. Ook het recept is beproefd: de 10 studenten van HTTV onthalen de overburen op een borrel met hapjes. De dag ervoor waren zij getuige van een potten- en pannenparade aan de overzijde. Er werden grote pannen voor soep en hoofdgerecht doorgegeven en schalen voor toetjes uitgewisseld. De inhoud werd na de borrel bij de studenten door bijna 30 personen genuttigd in vijf woonhuizen aan de Kraneweg. Dankzij het wiskundig inzicht van Jan van Maanen en de onvolprezen draaiboeken van Matteke Winkel zaten er bij iedere gang wisselende gezelschappen aan tafel. Dat leverde niet alleen een uiterst aangename avond op. Ook door het jaar heen zijn de contacten tussen het studentenhuis en hun overburen zonder meer goed. De studenten werden tijdens de afsluiting niet alleen geprezen voor het feit dat zij oog hebben voor hun omgeving. Ook het feit dat zij dit als een mooie traditie overdragen aan nieuwe bewoners werd zeer gewaardeerd.  

Marleen Dohle

 

Over ons

De Wijkraad van de Schilderswijk Groningen is er voor en door de wijkbewoners. Wij zetten ons in voor een goede leefbaarheid in de wijk. Wij vormen een schakel tussen bewoners onderling en met de gemeente.
 

Zelf actief in de wijk

Voor en door wijkbewoners wordt er veel gedaan in de wijk. Heb je zelf ideeën? Ben je op zoek naar mede-wijkbewoners om iets uit te werken? Heb je anderszins advies of ondersteuning nodig? Wij kunnen helpen. Neem contact met ons op. 

Het WIJ team Groningen

WIJ Groningen is er voor alle Stadjers. Neem contact op met het WIJ-team bij je in de buurt als je ondersteuning of hulp nodig heeft. Dit geldt ook voor bewoners die zich graag op de één of andere manier willen inzetten voor hun buurt.

Elke dinsdagochtend tussen 9 en 13 uur: iedereen uit Kostverloren is van harte welkom met uw ondersteuningsvragen bij WIJ Schilderswijk. Adres: Huis de B. Adriaan van Ostadestraat 38. Info: Heidi Guchelaar@Wij.Groningen.nl

De Buurtman

De buurtman, Theo van der Laan, is inmiddels een bekende verschijning in de Schildersbuurt. Ligt er ergens zwerfvuil, is er iets kapot, zijn er andere dingen die de aandacht van de Wijkraad en/of de gemeente behoeven, dan zal Theo dit oppakken. Kortom: een manusje-van-alles. Hij loopt regelmatig door de buurt, schiet hem aan als je iets kwijt wilt.  Of neem contact op via 0644480702 of theovanderlaan8@gmail.com.

Buurtaccommodaties

Binnen de Schilderswijk zijn er 3 buurtlokalen waar veel activiteiten plaatsvinden. Daarnaast zijn zij te huur, voor zeer schappelijke tarieven.

alt

Buurtcentrum Kostverloren Kwartier.

Het Buurtcentrum Kostverloren Kwartier is het achterste gedeelte van de basisschool De Petteflet en is bewegwijzerd vanaf het basketbalveldje aan de Van Ostadestraat. Deze multifunctionele ruimte is te huur voor allerlei activiteiten. Het centrum heeft vele faciliteiten, zoals ruime keuken, een podium van 4x6 meter, professioneel geluid-en licht, groot beeldscherm en WiFI. De capaciteit kan worden aangepast van 20 tot 120 personen.

Contactpersoon: Jacob Bolhuis, jbolhuis@home.nl

 

Op Mars

Op Mars, Buurtlokaal, H.W. Mesdagstraat 72, Groningen

Reserveringen en rooster: Hein Pronk, pronk.hvoslef@gmail.com

alt

alt

Rembrandt Caemer

Rembrandt Caemer, Rembrandt van Rijnstraat 160A.  Een mooie ruimte welke beschikbaar is voor de bewoners van Kostverloren. Plaats voor 25-30 personen. Faciliteiten: beeldscherm voor presentaties, wifi, en horecavoorziening (koffie, thee, dranken en bestek). De ruimte is ook geschikt voor lessen, spelletjes of afstudeerborrels.

Contactpersoon: Jacob Bolhuis, jbolhuis@home.nl