Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06.jpg
  • Slider_07.jpg
  • Slider_08.jpg
  • Slider_09.jpg
  • Slider_10.jpg

In dit artikel staan de cijfers van en over de inwoners van de Schildersbuurt van 2010. We zoeken nog wel wat recentere gegevens op internet. Misschien komen die op deze site. Daar zijn de gegevens onder Lees Meer ook vanaf gehaald.

Schildersbuurt - Gemeente Groningen

Bekijk informatie over het gemiddelde inkomen, bevolkingssamenstelling en gemiddelde woningwaarde in Schildersbuurt - Gemeente Groningen.

Schildersbuurt - Gemeente Groningen
Gemeente: Groningen
Buurt: Schildersbuurt

Bevolking (2010)
Aantal inwoners: 6.325
Aantal mannen: 3.115
Aantal vrouwen: 3.210
Geboorte (2008): 40
Sterfte (2008): 20
Niet-westerse allochtonen: 6%
Bevolkingsdichtheid: 13.549 personen per km2

Leeftijd (2010)
0 tot 15: 5%
15 tot 25: 44%
25 tot 45: 27%
45 tot 65: 18%
65 en ouder: 7%

Samenstelling huishoudens (2010)
Eenpersoonshuishoudens: 76%
Huishoudens zonder kinderen: 17%
Huishoudens met kinderen: 7%
Aantal huishoudens: 4.625
Gemiddelde grootte: 1,4 pers.

Arbeid
Werkzame personen (2008): 66% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2009): 18 per 1000 huishoudens

Inkomen (2009)
Gemiddeld: 25.800 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 53%
Hoge inkomens: 21%

Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2010): 234.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2010): 2.185
Huur / Koop (2010): 47% / 53%

Motorvoertuigen (2010)
Aantal personenauto's: 1.585
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 130
Aantal motortweewielers: 140
Aantal personenauto's per huishouden: 0,3
Personenauto's per km2: 3.400

Zie http://groningen.straatinfo.nl/buurtgegevens/Schildersbuurt+-+Gemeente+Groningen/

 

Text Size

Zet uzelf in het spotlight

 

In deze rubriek willen we extra aandacht besteden aan verenigingen en instellingen, die in onze wijk actief zijn. Hun activiteiten kunnen we hier extra in het spotlicht zetten.
 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Alleen wat tijd, om eventueel samen met ons een leuke artikel met foto's samen te stellen en u zo aan de wijk presenteren.
 
Neem contact met ons op via email: webmaster@schilderswijkgroningen.nl We antwoorden en op uw verzoek kunnen we u ook terugbellen.
 
Daarnaast mag u natuurlijk ten alle tijde nieuwsitems van uw vereniging c.q. instelling bij ons melden, voor plaatsing op de Homepage in de rubriek NIEUWS of een eventueel beschikbare andere rubriek.
 
 
Joop Dollekamp, webmaster
Schilderswijk Groningen april 2017