Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06.jpg
  • Slider_07.jpg
  • Slider_08.jpg
  • Slider_09.jpg
  • Slider_10.jpg

rene paas1

De drie actieve bewonersverenigingen van de Groningse Schildersbuurt, het Eerste, Tweede en Derde Schilderskwartier, hebben in een brief aan de onlangs benoemde nieuwe Commissaris des Konings, de heer R. Paas, erop gewezen dat de Schildersbuurt een aantrekkelijke buurt is om te wonen: op korte afstand van de binnenstad, royale panden en een karakteristieke historisch-architectonische uitstraling. Niettemin staat de buurt ook aan gevaren bloot.

Met name in de zich ontwikkelende disbalans in de bevolkingssamenstelling en daarmee gepaard gaand het verbouwen van historische panden voor jongerenhuisvesting. Dat gebeurt soms wel met respect voor het historisch erfgoed, maar heel vaak ook niet (optoppingen).

De bewonersverenigingen vragen daarom de nieuwe commissaris om ook op provinciaal niveau aandacht te schenken aan de kwaliteiten (maar ook de kwetsbaarheden) van deze en andere buurten zodat de provincie als geheel voor een ieder een aantrekkelijk en gedifferentieerd woonmilieu biedt.

Schildersbuurt, 11 februari 2016

Text Size

Zet uzelf in het spotlight

 

In deze rubriek willen we extra aandacht besteden aan verenigingen en instellingen, die in onze wijk actief zijn. Hun activiteiten kunnen we hier extra in het spotlicht zetten.
 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Alleen wat tijd, om eventueel samen met ons een leuke artikel met foto's samen te stellen en u zo aan de wijk presenteren.
 
Neem contact met ons op via email: webmaster@schilderswijkgroningen.nl We antwoorden en op uw verzoek kunnen we u ook terugbellen.
 
Daarnaast mag u natuurlijk ten alle tijde nieuwsitems van uw vereniging c.q. instelling bij ons melden, voor plaatsing op de Homepage in de rubriek NIEUWS of een eventueel beschikbare andere rubriek.
 
 
Joop Dollekamp, webmaster
Schilderswijk Groningen april 2017