Menu

De Wijkraad

De Wijkraad is een bewonersorganisatie, die initiatieven in de wijk ondersteunt en faciliteert en een schakel vormt tussen de bewoners onderling en de gemeente. Een goede leefbaarheid in de wijk is het belangrijkste doel van de Wijkraad.

De Wijkraad heeft nauwe contacten en korte lijnen met de wijkwethouder, de gebiedsmanager voor onze wijk en openbare werken. De leden van de Wijkraad participeren in diverse overleggen binnen de wijk en met de gemeente. Ook is er goed contact met de wijken om ons heen en in de rest van de Stad.

De Wijkraad houdt de wijkbewoners op de hoogte van wat er in de wijk speelt. Dit gebeurt onder andere via de huis-aan-huis verspreide Wijkkrant, de website, Facebook en de WIS schermen in de wijk. Daarnaast wordt er soms geflyerd, dus houd ook je brievenbus in de gaten.

De Wijkraad bestaat uit de Stichtingen Wijkorganisatie Schildersbuurt en Wijkorganisatie Kostverloren. De Wijkraad ontvangt per buurt (Schildersbuurt en Kostverloren) subsidie van de gemeente. Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag plus een tarief per bewoner.

Samenwerking Schildersbuurt en Kostverloren

De stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en de stichting Wijkorganisatie Kostverloren zijn twee zelfstandige wijkorganisaties en vormen onder één bestuur een samenwerkingsverband, Samenwerkingsverband Kostverloren Schildersbuurt (SKS). De twee wijkorganisaties hebben de gemeenschappe-lijke naam Wijkraad Schilderswijk.