Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

HC brug Wilhelminakade PrincessewegUitnodiging van de gemeente om op dinsdag 14 maart van 16.30 tot 19.00 uur binnen te lopen in Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen.

Graag informeren wij u over de voorgenomen aanpak van het kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg, nabij de Herman Colleniusbrug. Dit kruispunt wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Het is een lastig kruispunt door de verschillende verkeersstromen en wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad.

Op 12 december 2016 hebben we door middel van een inloopbijeenkomst vijf varianten voor de herinrichting van het kruispunt voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties die hierop zijn binnengekomen, hebben we een voorkeursvariant uitgewerkt. Deze willen we graag aan u tonen.

U bent van harte uitgenodigd om dinsdag 14 maart van 16.30 tot 19.00 uur binnen te lopen in Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen, om deze te bekijken. We zijn erg benieuwd naar uw mening over deze plannen. Kom daarom naar de inloopbijeenkomst en laat ons weten wat u vindt!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

Namens hen, concerndirecteur Groningen,

Namens deze,

Jeroen Bos Projectmanager