Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

azc energieweg onix ontwerp2
De komst van vluchtelingen naar ons land is sterk afgenomen.

En dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling van nieuwe asielzoekerscentra. Ook in stad en provincie Groningen. Op landelijk niveau is gekeken naar de instroom nu en de instroom die verwacht wordt. De conclusie is dat het aantal opvangplekken tot en met 2017 voldoende is. Ook als zich een nieuwe piek in de toestroom mocht voordoen.

In overleg met het COA en de Groningse gemeenten wordt nu gekeken of de plannen voor nieuwe azc’s definitief van tafel gaan of dat zij voorlopig in de ijskast gaan om als buffer te dienen.

Omdat de meeste gemeenten – ook de stad Groningen – een achterstand hebben in het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, kan het ook zijn dat verschillende plannen in aangepaste vorm alsnog doorgaan. Dit geldt ook voor de locaties in de stad: de Energieweg en de Ulgersmaweg. Het is op dit moment dus nog niet bekend wat er met deze twee locaties gaat gebeuren.  

We maken nu op regionaal niveau een inventarisatie hoe het staat met alle plannen en de gevolgen van de stopzetting. Daar rolt een advies uit aan staatssecretaris Dijkhoff, die half oktober een besluit neemt.