Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

Schildersbuurt cijfersEen weg van blauwe lijnen loopt vanaf de ingang van Academie Minerva door de hal de trap op. Bovenaan de trap hangt een groot bord, 'Welkom in de Schildersbuurt' staat er. Tussen twee witte pilaren is een drankjes tafel ingericht en wordt iedereen welkom geheten door studenten uit het eerste jaar Design van de Academie. Achter de pilaren zijn de blauwe lijnen en een glimp van posters al te zien: de expostitie ‘Hallo, is daar iemand?’.

Studenten uit het eerste jaar Design van Academie Minerva hebben zich zeven weken lang bezig gehouden met de Schildersbuurt. Het project startte meteen na de kerstvakantie, Harald Hilbrants van de gemeente en stichting WIJS kwam te gast. 'Hij vertelde dat studenten voor overlast zorgen in de Schildersbuurt,' vertelt een student. 'En dat wij daar op een andere manier naar zouden gaan kijken". Wij zouden het gaan benaderen op een beeldende, creatieve manier. Na onderzoek zouden we komen met iets visueels dat we aan de buurtbewoners konden laten zien. Dat is deze expositie geworden.'

'We hebben de klas in acht groepjes van twee verdeeld, elk groepje kreeg twee straten toegewezen. In die straten hebben we geturft, hoeveel auto's zijn er, waar staan de fietsen, hoe zien de huizen eruit, wat valt er allemaal op en we hebben ontzettend veel foto's gemaakt,' vertelt een student.

'Maar het onderzoek begon met deskresearch. Alles wat we op internet konden vinden over de Schildersbuurt schreven we op gele memobriefjes,' zegt ze, terwijl ze naar de gele papiertjes wijst die op de muur zijn geplakt. Onder de wolk van gele papiertjes staat een tafel met allemaal boekjes erop. 'Elke student heeft een boekje gemaakt over een straat in de Schildersbuurt. Daarbij is gefocust op twee van de acht onderwerpen: afval, verkeer, geluid, dieren, gedrag, huizen, demografie en stedelijke opzet.' Ze pakt één van de boekjes. 'Kijk, dit is een goed voorbeeld van hoe het onderzoek is gevisualiseerd.' Ze laat een infographic zien in de vorm van een kaart, er is precies aangegeven waar bomen staan en waar afval is gevonden. Het is leuk om te zien hoe iedereen het op een andere manier aanpakt. Hetzelfde valt op bij de posters: ze zijn allemaal zo verschillend. Een student legt uit: 'We hebben allemaal twee posters gemaakt, beide geven ze iets van ons onderzoek weer, feiten, een conclusie of een oplossing.'

Vanaf het midden van de ruimte zijn blauwe lijnen gemaakt, over de vloer naar de muren, en omhoog. Tussen die lijnen hangen de posters, met daaronder straatnaambordjes en verschillende quotes die uit interviews en gesprekken met de buurtbewoners zijn gehaald. Tegen pilaren staan fietsen, net als op de brede trap bij het begin van de expositie en in het midden van de ruimte staat een tafel met daarop een grote kaart van de Schildersbuurt. Op een muur is een filmpje te zien.

Kortom, alles voor een goede expositie is aanwezig: inclusief het publiek. Iedereen is enthousiast over het werk van de studenten. In het gastenboek wordt zelfs geschreven 'Ze verdienen allemaal een dikke 10!’

De resultaten van dit onderzoek zijn na te lezen op Wordpress onder klas 1F research oftewel https://1fresearch.wordpress.com