Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

riolering5Omdat hiervoor de straten toch open moeten, ontstaat er een uitgelezen kans om de bestrating weer aan te brengen zoals gewenst. Hierover is al enige maanden overleg tussen gemeente, bewonersorganisatie en vertegenwoordigers van bedrijven en instanties. Voor nadere informatie is de wijk uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst:

dinsdag 8 maart 2016 van 17.30 – 19.30 uur in het wijkcentrum

Kostverloren Kwartier, Jacob van Ruysdaelstraat 73

De tekeningen staan alleen op de gemeentelijke site.

In een aantal straten zijn bestaande bomen ten gevolge van de werkzaamheden niet te handhaven. Het plan is om verhoogde parkeerstroken aan te leggen en daarin ook de nieuwe bomen te planten.

In het kader van 30km-maatregelen komen er nu extra verhoogde kruisingen en veiligere oversteken.

De nutsbedrijven maken van de gelegenheid gebruik kabels en leidingen te vernieuwen.

Hieronder ziet u een opsomming van de straten met de geplande werkzaamheden.

-       Hoendiep parallelweg vanaf Paulus Potterstraat tot Rembrand van Rijnstraat:               

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vervangen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren + iets verbreden van de weg ten behoeve van de fietser + aanbrengen fietsvriendelijke klinkers.

               

-       Hoendiep parallelweg vanaf Rembrand van Rijnstraat tot Friesestraatweg:

       Vervangen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren + iets verbreden van de weg ten behoeve van fietsverkeer + aanbrengen fietsvriendelijke klinkers.

 

-       Rembrand van Rijnstraat oostzijde:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

           

-       Rembrand van Rijnstraat westzijde:

Vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

         

-       Jan Steenstraat:

Geen actie. In de toekomst nog een regenwaterafvoerleiding te leggen. Aangezien de straat met de nieuwbouw al is aangepakt gebeurt dat pas bij toekomstig groot onderhoud.

 

-       Jan van Goyenstraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Meindert Hobbemastraat:

Aanleg regenwaterafvoerbuis + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Gerard ter Borgstraat:

Riool is onlangs gerelined. Straat is inmiddels ook herstraat en voorzien van fundering. Nu geen actie.

 

-       1e Spoorstraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       2e Spoorstraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Friesestraatweg tussen 1e 2e Spoorstraat:

Vernieuwen wegfundering.

 

-       Adriaan van Ostadestraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering+ aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Gerard Doustraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering+ aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Jacob van Ruysdaelstraat:

Winkelstraat: Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen.

Overig deel: Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.                                                                

 

-       Paulus Potterstraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Johannes Vermeerstraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

-       Frans van Mierikstraat:

Aanleg nieuw vuilwater- en regenwaterriool + vernieuwen rioolhuisaansluitingen + vernieuwen wegfundering + aanbrengen verhoogd parkeren.

 

In grote lijnen moeten de bomen in Frans van Mierikstraat, Johannes Vermeerstraat, Gerard Doustraat en de 1e en 2e Spoorstraat helaas gekapt worden. Dit vanwege de combinatie van een matige kwaliteit van deze bomen en de gevolgen van de werkzaamheden ten behoeve van de vernieuwing riolering, nieuwe wegfundering en vervanging kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Er komen zoveel mogelijk nieuwe bomen voor terug. Als dat niet op dezelfde locatie lukt, dan elders in de wijk waar er wel de ruimte voor is.

De verhoogde parkeerstrook is onder meer een wens van de wegbeheerder. Zij kunnen de straten dan beter schoonhouden.

Vertegenwoordigers van nutsbedrijven hebben aangegeven zich ook op de inloopavond te presenteren. Zij willen kabels en leidingen vervangen voor de rioolwerkzaamheden uit.

Als het voorbereidingsproces soepel verloopt starten de rioolwerkzaamheden in het najaar 2016. De nutsbedrijven gaan dus al eerder beginnen.

De totale duur van het werk is naar verwachting ruim een jaar. Met fasering zal de bereikbaarheid (woningen, bedrijven, scholen) redelijkerwijs behouden blijven. Als een straat van nieuwe riolering wordt voorzien kunt u vanzelfsprekend wel uw huis, het bedrijf of de school lopend bereiken, maar het autoparkeren in deze straat is dan niet mogelijk. In geval van een invalidenparkeerplaats wordt in overleg een oplossing gezocht. Voor de start van de uitvoering ontvangt u nog een bewonersbrief waarin de nodige contactpersonen vermeld staan en hoe ze te bereiken zijn voor eventueel nader overleg.

De tekeningen staan alleen op de gemeentelijke site.