Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

stopdeoptopIs verschoven van 6 naar 13 januari, vanwege de ijzel.

Woensdag 13 januari van 19:30 tot 22:00 uur

Noorderpoortcollege, de lokalen 304 A en B

Stop de optop. Met deze actie zijn wij een jaar geleden gestart om in onze buurt de ontwikkeling van optoppingen en tuinflatjes te stoppen. Wij hebben hiervoor veel aandacht gekregen en zijn vervolgens met politiek en gemeente in gesprek geraakt over hoe we deze ongewenste ontwikkelingen kunnen keren. Onze buurt staat daarin niet alleen, want de vastgoedjongens zijn ook in het centrum en de andere schilwijken actief.

De gemeente heeft haar beleid ten aanzien van jongeren- en studentenhuisvesting inmiddels aangepast. Zij onderschrijven onze bezwaren tegen verdere uitbreiding van de kamergewijze verhuur in de buurt. In de bestaande situatie is het echter niet mogelijk alle ongewenste bouwinitiatieven tegen te houden. Om het gewijzigde beleid voldoende effectief uit te kunnen voeren is het nodig dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels, die dit moet regelen, ligt inmiddels ter inzage voor inspraak.

Maar gaat de gemeente daarin ver genoeg? Zijn alle mogelijkheden benut om mogelijke sluipwegen af te snijden. Tot en met 13 januari 2016 hebben we de mogelijkheid om onze zienswijze op het plan te geven en in te spreken. Ook deze termijn is een week verschoven.

Om ons daarvoor goed voor te bereiden hebben we de de gemeente gevraagd uitleg te geven over het bestemmingsplan en de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie en hebben daarvoor een informatieavond georganiseerd.

Je kunt het plan inzien op https://gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen en de bijbehorende digitale kaart is te vinden op http://maps.groningen.nl/?topic=bp

Met vriendelijke groet,

namens het 1e Schilderskwartier

Jakob Wolters