Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

PLANNEN VOOR HET PALET – WERKEN IN DE TUIN – BUURTBARBECUE

 Het Palet vernieuwdWees welkom op zaterdag 23 september!

In het vroege voorjaar zijn plannen gepresenteerd voor een vernieuwde herinrichting van het Palet, het groene binnenterrein dat toegankelijk is vanaf de Hofstede de Grootkade en de Taco Mesdagstraat. Alle feedback die door omwonenden is gegeven, is door architect verwerkt in het bijgestelde plan, zoals het aan de achterkant van deze flyer is afgedrukt. Als je er “in het veld” meer over wilt horen en meepraten, kom dan om 14 uur naar het Palet.

Lees meer: PLANNEN VOOR HET PALET – WERKEN IN DE TUIN – BUURTBARBECUE

Stadsbouwmeester voor een dag ... in de Schildersbuurt

dag van de architectuur 2017 logoDe gemeente Groningen vernieuwt haar welstandsbeleid. Onderdeel van de vernieuwing is een gloednieuwe digitale kaart. Deze toont per locatie de relevante regels uit het bestemmingsplan en de eisen vanuit Welstand.Tijdens de Dag van de Architectuur gaan we de vernieuwde welstand alvast uitproberen. Geïnteresseerde Groningers kunnen voor één dag in de rol van Stadsbouwmeester kruipen.

Aan de hand van twee plekken in de Schildersbuurt gaan we aan de slag met de nieuwe Welstandsprocedure.

Lees meer: Stadsbouwmeester voor een dag... in de Schildersbuurt

‘Raad zoekt Vrouw’ Op donderdag 29 juni 19.00 uur Meet & Greet

Groningen RaadszaalDe gemeenteraad van Groningen wil meer vrouwen in de raad. Daarom is de campagne ‘Raad zoekt Vrouw’ begonnen om vrouwen in de Stad te interesseren voor het werk als raadslid. Op donderdag 29 juni is er om 19.00 uur een Meet & Greet met vrouwelijke raadsleden, een vrouwelijk Tweede Kamerlid en een onderneemster in het stadhuis.

De raadsleden die deze campagne organiseren zouden het zeer op prijs stellen als ook vanuit de wijken over deze bijeenkomst wordt gecommuniceerd. Hopelijk wilt u met bijgaand bericht aandacht besteden aan deze bijeenkomst in het stadhuis.

Hierbij gedaan dus ... dames, kom op: meldt u aan!

Gemeenteraad wil met campagne vrouwen voor gemeentepolitiek interesseren

Lees meer: ‘Raad zoekt Vrouw’ Op donderdag 29 juni 19.00 uur Meet & Greet