Menu

Bij de bewonersavond op 13 november 2019 heeft de wijk afscheid genomen van Wijkraadvoorzitter Grietje Scholtens. Zij heeft zich meer dan 20 jaar ingezet voor Kostverloren (waar ze zelf woont) en de Schildersbuurt.

Eerst hadden we het formele gedeelte van de avond, waarin de Wijkraad verantwoording aflegt over de activiteiten en de financiën over het afgelopen jaar en een toelichting geeft op de plannen voor volgend jaar. Ook de formaliteiten omtrent de bestuurswisselingen zijn in dit gedeelte afgehandeld: Grietje treedt af als voorzitter en bestuurslid. Harmen Gelling volgt haar op als voorzitter. Channa Ensink treedt toe tot het bestuur en werd met enthousiasme welkom geheten.

Het informele gedeelte werd opgeluisterd door de band van de buurtman in de Schildersbuurt, Theo van der Laan. 'Koffie, thee & fris' speelde lekkere gouwe ouwe, waardoor de meeste aanwezigen niet stil konden blijven zitten.

Grietje werd uiteraard toegesproken en bedankt voor haar jarenlange inzet. De wijkorganisaties hadden een 'GrietjeScholtenserepenning' laten maken, waarop haar profiel-beeltenis prijkt. De penning is zo gemaakt dat hij aan een hanger gedragen kan worden. Een blijk van waardering waar Grietje erg blij mee was. Daarnaast ontving ze van de Wijkraad een weekendje weg voor haar en haar partner op Schiermonnikoog, haar favoriete (wandel)eiland. Ook dat cadeau viel in goede aarde. Daarnaast kreeg ze nog diverse cadeautjes van de verschillende wijkorganisaties, wijkwerkgroepen en individuele aanwezigen. Ze ging bepakt en bezakt weer naar huis.

Grietje zal zich voorlopig op kleinere schaal nog wel inzetten voor een aantal wijkinitiatieven, zoals de Stichting Stolpersteine. Dus helemaal uit beeld zal ze gelukkig niet zijn.

Grietje, die haar afscheid eigenlijk met stille trom voorbij had willen laten gaan, was toch wel blij met alle blijken van waardering. Wel gaf ze aan nog wel een paar dagen nodig te hebben om bij te komen van alle commotie. Dat lukt vast wel en voor zover nog niet voldoende gezegd: Grietje bedankt!

Zingen&Zo

16 november 2019: Gezamenlijk concert in de Columnakerk aan de Paulus Potterstraat 2.

Uitnodiging  Programma

 

 

Bewonersavond 13 november 2019

AGENDA BEWONERSOVERLEG SCHILDERSWIJK d.d. 13 november 2019

Kostverlorenkwartier, Adriaan van Ostadestraat

 

19.00 uur Inloop

19.30 uur Start vergadering

 

 1. Opening door de voorzitter en voorstelronde bestuur

 2. Mededelingen

 3. Verslag Bewonersoverleg d.d. 10 december 2018

 4. Activiteitenverslag 2018

 5. Financieel verslag 2018 en akkoord kascommissie

 6. Aftreden en (her)benoeming bestuursleden

  -    aftreden Grietje Scholtens als bestuurslid en voorzitter

  -    benoeming Harmen Gelling als voorzitter

  -    benoeming Channa Ensink als bestuurslid

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

 

20.30 uur Einde formele gedeelte

Hapje, drankje

Muzikale opluistering door buurtman Theo en zijn band ‘Koffie, Thee & Fris’

Afscheid Grietje Scholtens

 

21.30 uur Einde

 

 

De nieuwe wijkkrant is uit

Waarschijnlijk heb je hem al in de brievenbus gevonden, maar ook digitaal kun je de nieuwe wijkkrant bekijken.

Boordevol nieuwtjes en activiteiten in de Schilderswijk.

Heb je zelf iets dat je wilt delen met de wijk: de kopijsluiting voor de volgende krant is 17 januari 2020.

Ook kun je altijd contact opnemen om iets op de website, facebook of WIS schermen te laten plaatsen: secretariaat@schilderswijkgroningen.nl.

Bewonersavond 13 november 2019

 

Op 13 november 2019 vindt weer de jaarlijkse bewonersavond voor de Schilderswijk plaats.

Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. Locatie: Kostverlorenkwartier aan de Adriaan van Ostadestraat.

 

Het bestuur van de Wijkraad legt verantwoording af over de financiën en de activiteiten over 2018 en de plannen voor 2019 en 2020.

Vervolgens zullen de bestuurswisselingen aan de orde komen:

- Grietje Scholtens treedt af als bestuurslid/voorzitter

- Harmen Gelling, bestuurslid, zal haar als voorzitter opvolgen

- Channa Ensink stelt zich benoembaar als bestuurslid.

 

Aansluitend aan het formele gedeelte kan afscheid genomen worden van Grietje. Hoewel Grietje hier liever niet te veel aandacht aan zou besteden, willen we toch iedereen die in de afgelopen 20 jaar met haar te maken heeft gehad, van harte uitnodigen om afscheid van haar te nemen.

 


 

Oogstfeest in boomgaard

Zaterdag 26 oktober 2019 is het oogstfeest in de boomgaard aan de Friesestraatweg (ter hoogte van de klok). Kom langs. Appels, peren, vlierbessen, mispels, kweeperen, de oogst was goed.

Ook kun je altijd langskomen om een vers appeltje of iets anders van de oogst op te halen. Bij het kleine hek staat een kist met fruit, ook kun je zelf plukken. Het is niet de bedoeling dat je een hele wintervoorraad aanlegt, maar wat vers fruit of voor een taart mag je altijd meenemen, daar is het een buurtboomgaard voor.


 

Bijeenkomst dementie

Mensen voelen soms zich ongemakkelijk als ze iemand met geheugenstoornissen of dementie ontmoeten.

Daarom is er op 31 oktober de volgende bijeenkomst/workshop met name voor personeelsleden en vrijwilligers van de WIJ-teams en daarmee verbonden organisaties bijv. ook woonconsulenten van woningcorporaties, wijkagenten, vrijwilligers van buurtverenigingen uit de gehele gemeente Groningen.

 

De bijeenkomst is in het wijkcentrum Het Dok – Kajuit 4 – Groningen (Lewenborg)  (met OV bereikbaar en parkeren is goed mogelijk).

 

Donderdag 31 oktober 2019 van 15.00 tot 17.00 uur

Dementievriendelijke samenleving - Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie.

 

Het aantal ouderen neemt toe. Daarbij neemt het aantal mensen met geheugenstoornissen en dementie ook toe.

 

Aan de hand van korte alledaagse scènes wordt u meegenomen in de wereld van dementie door Wycher van den Bremen en Ina Holtrop.

Ina Holtrop en Wycher van den Bremen zijn samen gedragsgenerator!

 “Vaak ervaren mensen gedrag bij dementie als ingewikkeld.

Welk gedrag wil je bereiken? Wat zeg je dan, hoe sta je erbij, wat doe je wel en wat doe je niet? Door uitwisseling kun je deze kennis verder ontwikkelen en benutten.

 

Met de juiste kennis en vaardigheden blijkt omgaan met iemand met dementie in de praktijk veel gemakkelijker te zijn.

 

Datum 31 oktober 2019

Aanvang 15.00 uur; eindtijd 17.00 uur.

Locatie Het Dok, Kajuit 4 in Groningen

(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Aanmelding via letsgrotheatervanverheldering@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Theater van verheldering – Lets Gro – 31 oktober 2019. Maximum aantal deelnemers is 50 personen.

Voor wie

Deze bijeenkomst is met name voor personeelsleden en vrijwilligers van de WIJ-teams en daarmee verbonden organisaties bijv. ook woonconsulenten van woningcorporaties, wijkagenten, vrijwilligers van buurtverenigingen.

 

 

Bijzondere Stolperstein Jozef Israƫlsplein

Stichting Stolpersteine wil een 'bijzondere Stolperstein' plaatsen in het plantsoentje op het Jozef Israëlsplein bij huisnummer 8/1. Voor de 8 slachtoffers van een Engelse bom, die per abuis boven de Schilderswijk werd gelost. De stichting wil graag jullie ideeën peilen voor de plaats en het ontwerp van het monumentje. Kom daarom op 31 oktober 2019 om 20.00 uur naar Op Mars, H.W. Mesdagstraat 72. Aanmelden graag via info@stolpersteineschilderswijkgroningen.nl.


Een Rondje van het Plein

Beste buurt / kamerbewoners van het 2e Schilderskwartier

We nodigen jullie uit om op

Donderdag 13 juni 2019 van 17.00 - 21.00 uur op het H.W.Mesdagplein

elkaar te ontmoeten en een drankje te komen drinken.

Maar dat niet alleen!
Behalve twee gratis consumpties hebben we voor jullie ook soep en broodjes.
Het is een American Party, dus het zou leuk zijn als jullie zelf ook iets te eten meenemen.

We bieden een open podium met geluidsinstallatie voor muzikanten, dichters, sprekers en zangers.

We rekenen op veel zon en bier van de tap, wijn en fris kosten slechts een euro!

Komt allen! donderdag 13 juni op het H.W.Mesdagplein

Het pleinfeest wordt georganiseerd door bewoners 2e Schilderskwartier; sponsoring door Leven in Stad (gemeente Groningen) en de Wijkraad Schilderswijk.

 

 

Het heeft de Majesteit behaagd.....

Vandaag, 26 april 2019, werden de 2 oud(st) gedienden van het bestuur van de Wijkraad, Rudy Heddema en Hein Pronk, door de burgemeester verrast met een lintje. Zij zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is een welverdiende blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor de Schilderswijk. Later vandaag werd hiervoor een receptie georganiseerd in 't Koetshuys, alwaar familie, vrienden, wijkbewoners en gemeente Hein en Rudy kwamen feliciteren. De heren waren oprecht verrast. Ze waren in de veronderstelling dat ze een afspraak met de nieuwe wijkwethouder hadden. Toen ze uit de auto stapten bij het stadhuis, stond daar plotseling de broer van Rudy, die in IJmuiden woont. Dat is geen toevallige ontmoeting..... Toen kregen ze wat door.

alt

Verhuurvergunningen verplicht

 

De Gemeenteraad van Groningen heeft besloten dat verhuurders van kamers en appartementen aan studenten in Groningen vanaf 1 januari 2019 een verhuurvergunning nodig hebben. Dit geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten.

Met deze nieuwe maatregel wil de gemeente Groningen wanpraktijken aanpakken.

Digitale nieuwsbrief Oude Wijken

alt

De Gemeente Groningen gaat de inwoners per digitale nieuwsbrief informeren over wat er speelt in hun woonomgeving, Er gaan nieuwsbrieven verschijnen voor elk stadsdeel. De Schilderswijk val onder de nieuwsbrief Oude Wijken. Aanmelden via de site gemeente.groningen.nl

 

Omgevingsalert

alt

De Gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij OmgevingsAlert. De vergunningsdata zijn te zien in een app. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.

Nieuwe website

Eindelijk, daar is hij dan! De nieuwe website. Een hele klus, daarom heeft het even geduurd. Maar we zijn trots op deze nieuwe website. Neem vooral contact met ons op als je iets hebt dat je met de wijk wilt delen en we voor publiciteit kunnen zorgen via (onder andere) de website.  Zie de contactgegevens.

25 augustus 2018

 

Activiteiten 2018

Ook in 2018 zullen er weer heel wat activiteiten in onze wijk plaatsvinden. Houd hiervoor onze Facebookpagina, website èn de WIS schermen in de wijk (bij de Spar in Kostverloren en bij Benny’s aan de Herman Colleniusstraat) in de gaten. Hierop zie je, terwijl je bij de kassa staat, allerlei activiteiten, wetenswaardigheden en andere interessante dingen uit de wijk.

Nog een nieuwe ontwikkeling die in 2018 van start is gegaan: de buurtconciërge. Theo van der Laan zal in de Schildersbuurt alles in de gaten houden. Ligt er ergens zwerfvuil, is er iets kapot, zijn er andere dingen die de aandacht van de Wijkraad en/of de gemeente behoeven, dan zal Theo dit oppakken. Hij loopt regelmatig door de buurt, schiet hem aan als je iets kwijt wilt.